Sessions de cocreació escènica per a grups amateurs

Sessions de cocreació escènica per a grups amateurs és un servei on es donen les claus per a definir el disseny de l’espai escènic d’un espectacle.

Es tracta d’un servei de cocreació on els membres del grup són part activa del procés de disseny.
Durant la sessió s’analitzaran els objectius artístics de l’espectacle (motivacions i característiques estétiques, ideològiques i formals) en relació amb els recursos materials i humans de que es disposa i el públic al que va destinat.

Objectiu: Definir el disseny de l’espai escènic d’un espectacle i el pla d’acció per a materialitzar-lo.
Preu: 80€
Funcionament: La sessió cocreació és una sessió de treball de dues hores on es demana la participació activa de tots els membres que intervenen en el procés de creació de l’espectacle. Per al correcte funcionament de la sessió, és necessàri facilitar tota la informació que es demana en aquest formulari.