L’escenografia, la dramaturgia de l’espai

Curs per saber com es projecta una escenografia.

 • Adreçat a: Artistes, dissenyadors i amants del teatre.
 • Nombre d’hores: 4 sessió de 2 hores.
 • Nombre d’alumnes: 8-12 (mínim-màxim)
 • Docent: Maria Pons Calvet
 • Preu: 50€/ alumne

 

OBJECTIUS

1. Aprendre a identificar la temàtica d’un text.

2. Aprendre a identificar els diferents espais on es situa l’acció que proposa el text.

3. Aprendre a identificar els elements indispensables per descriure cada un dels espais on es situa l’acció que proposa el text.

4. Saber com es fa un quadre d’escenes.

5. Saber com es crea una escenografia d’acord amb els requeriments del text.

6. Aprendre a fer ús de l’equipament tècnic d’un escenari.

7. Saber com es fa un plànol d’implantació.

8. Saber com es fa un story board.

9. Saber com es fan els plànols d’escenificació.

 

 CONTINGUTS 

1. El text dramàtic en relació a l’espai:

 • Temàtica.
 • Argument.
 • L’espai del text dramàtic.
 • L’espai escenogràfic.
 • Quadre d’escenes.

 

2. L’escenari i l’escenografia:

 • Requeriments tècnics de l’escenari.
 • La implantació d’una escenografia a un escenari

3. L’acció dramàtica en relació a l’espai:

 • El desenvolupament de l’acció a l’espai del text dramàtic. 
 • El desenvolupament de l’acció a l’espai escenogràfic.
 • La historia a l’escenari.
 • Plànols d’escenificació.
 • Storyboard.

 

 

 

 

METODOLOGIA

El curs es desenvolupa com un workshop on els alumnes desenvolupen un procés de creació d’una escenografia a partir d’un text dramàtic.

Les tres primeres sessions consten d’un contingut teòric a partir del qual els alumnes desenvolupen el seu projecte.
Durant l’última sessió, els alumnes presenten i avaluen el seu projecte.
El curs s’articula en quatre parts corresponents a cada una de les sessions:

 • Sessió 1. El text dramàtic en relació a l’espai. 
 • Sessió 2. L’escenari i l’escenografia
 • Sessió 3. L’acció dramàtica en relació a l’espai.
 • Sessió 4. Presentació dels projectes i valoració.