L’escena, un espai il·luminat

 Aquest és un curs on s’ofereixen els fonaments tècnics i conceptuals per crear escenes amb materials d’il·luminació domèstics.

 

 • Curs adreçat a: Artistes, dissenyadors, docents i amants del teatre.
 • Calendari: 3 sessions de 2 hores.
 • Nombre d’alumnes: 8-15
 • Docent: Maria Pons Calvet
 • Preu: 30€/hora

 

OBJECTIUS:

1. Conèixer els fonaments físics de la llum i aprendre a fer-ne ús alhora de conceptualitzar una proposta de disseny d’il·luminació escènica.

2. Conèixer l’obra d’artistes visuals i teatrals que destaquen pel seu treball amb la llum.

3. Conèixer les principals fonts d’il·luminació domèstiques, les propietats de diferents materials en relació a la propagació de la llum, els efectes del color llum sobre objectes acolorits i aprendre a fer-ne ús alhora de projectar una escena.

4. Aprendre a crear escenes amb la llum amb materials d’il·luminació domèstics, objectes i filtres ce color.

 
CONTINGUTS:

1. Fonaments físics de la llum:

 • Que és la llum.
 • Les ombres.
 • La llum de color.

 

2. La il·luminació a l’art i al teatre.

 • L’obra d’artistes visuals i teatrals que destaquen pel seu treball amb la llum.

 

3. Materials:

 • Diferents materials d’il·luminació domèstics i les seves característiques.
 • Diferents materials i el seu comportament en relació a la propagació de la llum.
 • Filtres de color i el comportament de la llum de color sobre superfícies acolorides.

 

4. Creació d’escenes de llum:

 • El punt de llum com a objecte i/o subjecte d’una escena. 
 • Les ombres. La relació entre el punt de llum i la matèria que il·lumina com a objecte i/o subjecte d’una escena.
 • El color llum. La relació entre el color llum i el color pigment com a objecte i/o subjecte d’una escena.

 

METODOLOGIA:

El curs es desenvolupa com un workshop on l’aula es converteix en un laboratori de llums.
Cada tema del contingut parteix d’una introducció teòrica que serveix de base per a l’experimentació i creació d’una escena amb els conceptes i materials proposats.

El curs s’articula en tres parts:

1. La llum i els materials d’il·luminació domèstics:
S’exposen els fonaments físics de la llum i s’exemplifiquen amb l’obra d’artistes visuals i teatrals per mitjà d’imatges i vídeos.

Els alumnes experimenten i creen una escena amb les possibilitats que ens ofereixen els diferents materials d’il·luminació domèstics:

 • Les fonts de llum.
 • Les làmpares. 
 • Els efectes lluminosos.

2. Les ombres, la relació entre el punt de llum, la matèria i la pantalla:
S’exposen els fonaments físics de la propagació de la llum en relació a la matèria que il·lumina i la seva projecció en una pantalla i s’exemplifica amb l’obra d’artistes visuals i teatrals per mitjà d’imatges i vídeos.

Els alumnes experimenten i creen una escena a partir del comportament de la propagació de la llum sobre la matèria de diferents cossos i la seva projecció sobre una pantalla.

3. La llum de color, el color llum i la seva interacció amb el color pigment:
S’exposen els fonaments físics del color llum i del color pigment i s’exemplifica amb ‘obra d’artistes visuals i teatrals per mitjà d’imatges i vídeos.

Els alumnes experimenten i creen una escena a partir del comportament del color llum sobre superficies de diferents colors.