Redacció d’eslogans

L'efímera_Redacció d'eslògansCurs teòric i pràctic on s’ofereixen les eines per a definir quins són els objectius comercials i quina és l’estratègia de comunicació a un espai de promoció online.

 

 • Adreçat a: Tots aquells que volen definir  els objectius comercials i comunicar-los de manera clara i eficient.
 • Nombre d’hores: 4 hores en una o dues sessions.
 • Nombre d’alumnes: 8-12
 • Docent: Maria Pons Calvet
 • Preu: 480€ + IVA + desplaçaments.

 

CONTINGUTS

1. Definir els objectius comercials:

 • Anàlisis de l’empresa. Punts forts i punts dèbils. Capacitats i limitacions.
 • Anàlisis dels valors del producte. Punts forts i punts dèbils.
 • Anàlisis dels valors mercat. Oportunitats i amenaces en les tendències de consum i la competència.
 • Detectar les necessitats que pot satisfer el nostre producte.
 • Detectar allò que ens diferencia de la competència.

 

2. Definir l’estratègia de comunicació:

 • Definir el consumidor al que ens dirigim i descriure les seves característiques, interessos, necessitats, capacitats, etc.
 • Definir com el llenguatge i els canals de comunicació per arribar al nostre consumidor.

 

3. Elaboració d’un mapa mental per visualitzar de manera clara i eficient els objectius comercials i l’estratègia de comunicació a seguir.

 • Treball en grup a partir d’un projecte  que servirà d’exemple per conèixer el procediment.
 • Treball individual per crear un mapa mental de la pròpia empresa.

 

4. Redacció de l’enunciat on s’exposa  l’objectiu comercial de l’empresa. QUE VULL COMUNICAR.

 

METODOLOGIA

Aquest és un curs teòric i pràctic que consta de dos parts:

 • Durant la primera part s’exposa el contingut teòric necessari per a identificar els objectius comercials i l’estratègia de comunicació d’una empresa.
 • Durant la segona part l’alumne ha d’organitzar les dades referents a l’empresa, el producte i el mercat  per poder redactar un enunciat on es descriu de manera clara i eficient l’objectiu comercial de l’empresa que representa.

 

EQUIPAMENT

 • Aula amb una taula gran i cadires.
 • 1 projector i 1 pantalla de projecció.
 • 1 Pissarra

 

REQUISITS 

 • 15 dies abans d’iniciar el curs, l’alumne ha d’emplenar i lliurar a l’organització del curs, un formulari amb informació bàsica sobre el seu negoci i el producte i/o servei a promocionar.
 • L’alumne ha de dur a classe:
  1. Informació sobre l’empresa, el producte i/o servei a promocionar. Fotografies, catàlegs, etc.
  2. Llapis o retoladors de diferents colors.

 

Tornar a la pàgina de cursos de l’efímera