Màrqueting visual a l’espai de treball

Maria Pons Calvet_L'efímera_Màrqueting visual a l'espai de treballCom fer més atractiu i eficient l’espai de treball.

Amb aquest curs sabrem què ha comunicar el nostre espai de treball i quins són els recursos i les estratègies del llenguatge visual aplicat a l’espai per aconseguir-ho.

 

 • Adreçat a: Professionals i empreses que reben els clients al seu espai de treball.
 • Nombre d’hores: 4 hores en una o dues sessions.
 • Nombre d’alumnes: 8-12
 • Docent: Maria Pons Calvet
 • Preu: 480€ + IVA + desplaçaments.

 

 CONTINGUTS

1. L’espai.

Anàlisis dels punts forts i punts dèbils del nostre espai en relació a: la ubicació, l’orientació, l’accés, la circulació, les zones, els usos, etc.

2. El negoci.

Anàlisis dels punts forts i punts dèbils del nostre negoci en relació a: el sector, l’activitat, el públic, la competència, el funcionament, etc.

3. La distribució de l’espai.

Com crear diferents zones, com organitzar-les en relació als usos i com definir la circulació.

4. El vocabulari visual del nostre negoci.

Quins són els elements visuals que defineixen el nostre negoci (la imatge corporativa) i els de les convencions pròpies de la nostra societat envers l’activitat que desenvolupem. 

5. El llenguatge visual aplicat al nostre espai de treball.

Com aplicar els elements visuals que defineixen el nostre negoci al nostre espai.

 

METODOLOGIA

 Curs teòric i pràctic:

 • El contingut teòric del programa s’exemplifica amb imatges d’altres espais de treball relacionats amb els dels alumnes
 • El contingut teòric s’aplica, a nivell d’idea de disseny, a l’espai de treball de l’alumne.

 El curs es pot complementar amb tutories individuals, on l’alumne, per mitjà d’un procés de cocreació amb el tutor, pot acabar de definir l’avantprojecte de disseny del seu espai de treball. 

 

EQUIPAMENT

 • Aula amb una taula gran i cadires.
 • 1 projector i 1 pantalla de projecció.
 • Accés a internet.

 

REQUISITS 

 • 15 dies abans d’iniciar el curs, l’alumne ha d’emplenar i lliurar a l’organització del curs, un formulari amb informació bàsica sobre el seu negoci.
 • L’alumne ha de dur a classe:
  1. Un plànol a escala i amb acotacions de l’espai amb el que es vol treballar.
  2. Fotografies de l’espai amb el que es vol treballar.
  3. Llapis o retoladors de diferents colors.

 

 

Tornar a la pàgina de cursos de l’efímera