Màrqueting visual a l’espai de promoció

Maria Pons Calvet_L'efímera_Màrqueting visual a l'espai de promocióCom fer més atractiu i eficient l’espai de promoció.

Amb aquest curs sabrem què ha comunicar el nostre espai de promoció* i quins són els recursos i les estratègies del llenguatge visual aplicat a l’espai per aconseguir-ho.

*Són espais de promoció: un aparador, un estand de fira, un showroom, una recepció, etc. 

 

 • Adreçat a: Comerciants i empresaris.
 • Nombre d’hores: 4 hores en una o dues sessions.
 • Nombre d’alumnes: 8-12
 • Docent: Maria Pons Calvet
 • Preu: 480€ + IVA + desplaçaments.

 

CONTINGUTS 

1. L’espai de promoció.

Com definir l’espai de promoció si no n’hi ha.

Anàlisis dels punts forts i punts dèbils del nostre espai de promoció en relació a: la ubicació, l’orientació, la visibilitat, les dimensions, els equipaments, etc.

2. El producte i/o servei a promocionar.

Anàlisis dels punts forts i punts dèbils del producte i/o servei a promocionar en relació a: la innovació, el disseny, el preu, el públic, la competència, etc.

3. El llenguatge visual aplicat a l’espai.

Com organitzar l’espai de promoció per comunicar un missatge:

  • El vocabulari del llenguatge visual a un espai de promoció.
  • La sintaxi del llenguatge visual per comunicar una promoció.
  • Estratègies per comunicar una promoció: com fer ús del humor, generar sorpresa, despertar les emocions, etc. 

4. El vocabulari visual del nostre negoci.

Quins són els elements visuals que defineixen el nostre missatge promocional i els de les convencions pròpies de la nostra societat envers la situació que proposem.

5. El llenguatge visual aplicat al nostre espai de treball.

Com aplicar els elements visuals que defineixen el nostre missatge al nostre espai de promoció.

 

 METODOLOGIA

 Curs teòric i pràctic:

 • El contingut teòric del programa s’exemplifica amb imatges d’altres espais de promoció relacionats amb els dels alumnes
 • El contingut teòric s’aplica, a nivell d’idea de disseny, a l’espai de promoció de l’alumne.

 El curs es pot complementar amb tutories individuals, on l’alumne, per mitjà d’un procés de cocreació amb el tutor, pot acabar de definir l’avantprojecte de disseny i el disseny executiu d’una campanya promocional.

 

 EQUIPAMENT

 • Aula amb una taula gran i cadires.
 • 1 projector i 1 pantalla de projecció.
 • Accés a internet. 

 

REQUISITS

 • 15 dies abans d’iniciar el curs, l’alumne ha d’emplenar i lliurar a l’organització del curs, un formulari amb informació bàsica sobre el seu negoci i el producte i/o servei a promocionar.
 • L’alumne ha de dur a classe:
  1. Un plànol a escala i amb acotacions de l’espai amb el que es vol treballar.
  2. Fotografies de l’espai amb el que es vol treballar.
  3. Informació sobre el producte i/o servei a promocionar. Fotografies, catàlegs, etc.
  4. Llapis o retoladors de diferents colors.

 

 

 Tornar a la pàgina de cursos de l’efímera