Creació d’imatges promocionals

Maria Pons Calvet_L'efímera_Creació d'imatges promocionalsCurs teòric i pràctic amb sessions en grup i tutories individuals on s’ofereixen les eines per crear una imatge promocional a partir de l’enunciat dels objectius comercials.

 

 • Adreçat a: Tots aquells que volen aprendre a crear imatges promocionals per comunicar els objectius comercials de manera clara i eficient.
 • Nombre d’hores: 4 hores en una o dues sessions.
 • Nombre d’alumnes: 8-12
 • Docent: Maria Pons Calvet
 • Preu: 480€ + IVA

 

CONTINGUTS

 1. Fonaments del llenguatge visual.

 • Que és el llenguatge visual.
 • Elements del llenguatge visual. 

2. El llenguatge visual aplicat al màrqueting visual.

 • Que és el màrqueting visual.
 • Elements del llenguatge visual necessaris per a crear una imatge promocional:
 • El vocabulari del llenguatge visual a una imatge promocional.
 • La sintaxi del llenguatge visual per comunicar una promoció.
 • Estratègies per comunicar una promoció: com fer ús del humor, generar sorpresa, despertar les emocions, etc.

 3. Elements visuals per comunicar els objectius del pla de màrqueting.

 • Quins són els elements visuals que defineixen el nostre missatge promocional i els de les convencions pròpies de la nostra societat envers la situació que proposem.
 • Com aplicar els elements visuals que defineixen el nostre missatge a un format i plataforma online.
 • Valorar la  viabilitat de la proposta.

  

METODOLOGIA 

Curs teòric i pràctic:

 • El contingut teòric del programa s’exemplifica amb imatges d’altres espais de treball relacionats amb els dels alumnes
 • El contingut teòric s’aplica, a nivell d’idea de disseny, a la imatge promocional de cada l’alumne.

El curs es pot complementar amb tutories individuals, on l’alumne, per mitjà d’un procés de cocreació amb el tutor, pot acabar de definir l’avantprojecte de disseny i el disseny executiu d’una campanya promocional online.

 

EQUIPAMENT 

 • Aula amb una taula gran i cadires.
 • 1 projector i 1 pantalla de projecció.
 • Accés a internet a tots els alumnes.

 

REQUISITS

 • 15 dies abans d’iniciar el curs, l’alumne ha d’emplenar i lliurar a l’organització del curs, un formulari amb informació bàsica sobre el seu negoci i el producte i/o servei a promocionar.
 • L’alumne ha de dur a classe:
  1. Informació sobre el producte i/o servei a promocionar. Fotografies, catàlegs, etc.
  2. Llapis o retoladors de diferents colors.
  3. Un Smartphone o tauleta amb les següents aplicacions instal·lades: Snaapseed i phonto.

 

Tornar a la pàgina de cursos de l’efímera