Gràfica publicitària a les imatges promocionals

Maria Pons Calvet_L'efímera_Gràfica publicitària a les imatges promocionals

Curs teòric i pràctic on s’ofereixen les eines per crear incorporar un text o element gràfic a una imatge promocional per fer més efectius els objectius comercials.

 

 • Adreçat a: Tots aquells que volen aprendre a incorporar textos a les seves imatges promocionals per comunicar de manera clara i eficient els seu missatge comercial.
 • Nombre d’hores: 4 hores en una o dues .
 • Nombre d’alumnes: 8-12
 • Docent: Maria Pons Calvet
 • Preu: 480€ + IVA.

 

 CONTINGUTS

 1. Fonaments de la gràfica publicitària

 • Que és la gràfica publicitària.
 • Elements que intervenen en la gràfica publicitària.

 2. La gràfica publicitària aplicada a les imatges promocionals.

 • Usos de la gràfica publicitària a les imatges promocionals.
 • Com aplicar la gràfica publicitària a una imatge promocional.
 • Estratègies de la gràfica publicitària per comunicar un missatge comercial amb una imatge promocional.

 3. Elements gràfics per comunicar els objectius del pla de màrqueting.

 • Quins són els elements gràfics que intervenen en el nostre missatge promocional i els de les convencions pròpies de la nostra societat envers la situació que proposem.
 • Com aplicar els elements gràfics que defineixen el nostre missatge a una imatge promocional.
 • Aplicacions per a smartphones i tauletes que ens permeten incorporar elements gràfics a una imatge promocional.

 

 METODOLOGIA

 Curs teòric i pràctic:

 • El contingut teòric del programa s’exemplifica amb imatges d’altres aplicacions gràfiques a imatges promocionals relacionades amb els dels alumnes
 • El contingut teòric s’aplica, a nivell d’idea de disseny, a la imatge promocional de cada l’alumne.

 El curs es pot complementar amb tutories individuals, on l’alumne, per mitjà d’un procés de cocreació amb el tutor, pot acabar de definir l’avantprojecte de disseny i el disseny executiu d’una campanya promocional online.

 

 EQUIPAMENT

 • Aula amb una taula gran i cadires.
 • 1 projector i 1 pantalla de projecció.
 • Accés a internet a tots els alumnes.

 

 REQUISITS

 • 15 dies abans d’iniciar el curs, l’alumne ha d’emplenar i lliurar a l’organització del curs, un formulari amb informació bàsica sobre el seu negoci i el producte i/o servei a promocionar.
 • L’alumne ha de dur a classe:
  1. Informació sobre el producte i/o servei a promocionar. Fotografies, catàlegs, etc.
  2. Llapis o retoladors de diferents colors.
  3. Un Smartphone o tauleta amb les següents aplicacions instal·lades: Snaapseed i phonto.

 

 

 Tornar a la pàgina de cursos de l’efímera