L’efímera

L’efímera són cursos i serveis de comunicació visual per fer més atractiu i eficient l’espai de promoció i venta*.

 

*Son espais de promoció i venta: comerços, oficines, tallers, aparadors, recepcions, showrooms, stands de fira, imatges de portada de xarxes socials, portals especialitzats i webs corporatives, etc.