Maria Pons Calvet_Treballs en curs_La verge de les nanses

La verge de les nanses

La verge de les nanses és una vídeo-acció.

La verge de les nanses és un artefacte de dimensions similars a les dels gegants populars fet a partir de nanses tradicionals i altres materials per la pesca.

Aquesta verge és l’eix conductor de l’acció amb la que estic treballant.