Instal·lacions, l’espai com a llenguatge artístic

Curs per aprendre a projectar una instal·lació artística.

 • Adreçat a: Artistes, dissenyadors.
 • Nombre d’hores: 4 sessions de 2 hores.
 • Nombre d’alumnes: 8-12 (mínim-màxim).
 • Docent: Maria Pons Calvet.
 • Preu: 50€ / alumne.

 

OBJECTIUS:

1. Saber que és una instal·lació artística: Context històric, creadors, obres representatives i característiques del llenguatge.

2. Aprendre a desenvolupar un procés de creació d’una instal·lació a partir d’un tema.

3. Aprendre a posicionar-se com a creador davant una proposta temàtica.

4. Aprendre a crear un vocabulari visual en relació al tema i el posicionament com a creador.

5. Aprendre a organitzar a l’espai els elements visuals de que consta el vocabulari visual creat.

6. Apendre a organitzar en el temps un discurs narratiu.

7. Aprendre a motivar l’acció del públic.

8. Aprendre a presentar un projecte d’instal·lació artística.

CONTINGUT: 

1. El llenguatge de la instal·lació:

 • Context històric.
 • Creadors i obres.
 • Característiques del llenguatge de la instal·lació.

 

2. El llenguatge visual aplicat a la instal·lació:

 • Fonaments de la comunicació visual.
 • La comunicació visual aplicada a l’espai

3. El tema, el punt de vista i el procés de creació:

 • Anàlisis del tema.
 • Posicionament del creador envers el tema.
 • Procés de creació d’una instal·lació a partir d’un tema.

 

4. El missatge, vocabulari visual i organització a l’espai:

 • El vocabulari visual, elements visuals de la instal·lació.
 • Organització del discurs, els elements visuals organitzats a l’espai i el temps de la instal·lació.

 

5. El públic com a actor.

 • Estratègies per motivar la participació del públic.

 

PROGRAMA:

El curs es desenvolupa com un workshop on els alumnes desenvolupen un procés de creació d’una instal·lació a partir d’un tema.

Les tres primeres sessions consten d’un contingut teòric a partir del qual els alumnes desenvolupen el seu projecte. Durant l’última sessió, els alumnes presenten i avaluen el seu projecte.

El curs s’articula en quatre parts corresponents a cada una de les sessions:

 • Sessió 1. El llenguatge de la instal·lació. El llenguatge visual aplicat a l’espai.
 • Sessió 2. Procés creatiu a partir d’un tema. El vocabulari visual i l’organització a l’espai
 • Sessió 3. Estratègies per motivar l’acció del públic. 
 • Sessió 4. Presentació dels projectes i valoració.