Imatges promocionals que són eslògans

Curs teòric i pràctic amb sessions en grup i tutories individuals on s’ofereixen les eines per crear una imatge promocional a partir de l’enunciat dels objectius comercials.
 • Adreçat a: Tots aquells que volen aprendre a crear imatges promocionals per comunicar els objectius comercials de manera clara i eficient.
 • Nombre d’hores: 4 hores en una o dues sessions més una tutoria individual de 1 hora per cada alumne.
 • Nombre d’alumnes: 8-12
 • Docent: Maria Pons Calvet
 • Preu:4 hores de teoria 480€ + IVA

1 hora de sessió individual 40€ + IVA
+ els desplaçaments.

CONTINGUTS

-Fonaments del llenguatge visual:

 • Que és el llenguatge visual.
 • Elements que intervenen en el llenguatge visual.

 

-El llenguatge visual aplicat al màrqueting visual:

 • Que és el màrqueting visual.
 • Elements del llenguatge visual necessaris per a crear una imatge promocional.
 • Diferents tipus de llenguatge, per definir COM  COMUNICARÉ l’enunciat comercial.

 

-Elements visuals per comunicar els objectius del pla de màrqueting:

 • Definir els elements de la nostra imatge comercial
 • Definir com s’articularan.
 • Valorar la  viabilitat de la proposta.

METODOLOGIA

Aquest és un curs teòric i pràctic que consta de dos parts:

 • Durant la primera part s’exposa el contingut teòric necessari per a saber crear una imatge promocional .
 • Durant la segona part es realitzen tutories individuals amb cada un dels alumnes. L’alumne treballa amb el tutor la seva proposta, es defineixen els elements que configuraran la imatge promocional, com s’articularan i es farà una valoració de la viabilitat del projecte.

 

EQUIPAMENT DE L’AULA

 • Taules i cadires per als alumnes.
 • 1 feix de paper  dinA4 , 8-12 bolígrafs i retoladors de diferents colors.
 • Accés a internet.
 • 1 projector.
 • 1 pantalla de projecció o superfície llisa on poder projectar.
 • Endolls per a l’ordinador i el projector.