Accions, el fet com a llenguatge artístic

Curs per aprendre a projectar una acció artística.

 

 • Adreçat a: Artistes, dissenyadors.
 • Nombre d’hores: 4 sessions de 2 hores.
 • Nombre d’alumnes: 8-12 (mínim-màxim)
 • Docent: Maria Pons Calvet
 • Preu: 50€ / alumne

 

OBJECTIUS:

1. Conèixer el llenguatge de l’acció artística: Context històric, creadors i obres representatives i característiques del llenguatge.

2. Aprendre a desenvolupar un procés de creació d’una acció a partir d’un tema.

3. Aprendre a posicionar-se com a creador davant una proposta temàtica.

4. Aprendre a desenvolupar les diferents parts d’una acció:

 • Definir el públic al què es dirigeix.
 • Definir el nivell de participació del públic.
 • Definir el conflicte.
 • Definir els personatges.
 • Definir l‘acció.
 • Definir els elements necessaris per a executar l’acció.
 • Definir l’espai i el temps de presentació.

5. Aprendre a presentar un projecte d’acció artística.

 

CONTINGUT:

1. El llenguatge de l’acció:

 • Context històric.
 • Creadors i obres.
 • Característiques del llenguatge de l’acció artística.

 

2. El llenguatge escènic aplicat a l’acció artística:

 • Fonaments del llenguatge escènic.
 • El llenguatge escènic aplicat a l’acció artística.

3. El tema, punt de vista i procés de creació:

 • Anàlisis del tema.
 • Posicionament del creador envers el tema.
 • Procés de creació d’una acció a partir d’un tema.

 

4. El missatge: el guió en relació a l’espai i el temps de la presentació:

 • Elaboració d’un guió per a una acció artística.
 • Descripció del guió en relació a l’espai i el temps de la presentació de l’acció.

 

PROGRAMA:

El curs es desenvolupa com un workshop on els alumnes desenvolupen un procés de creació d’una acció a partir d’un tema.
Les tres primeres sessions consten d’un contingut teòric a partir del qual els alumnes desenvolupen el seu projecte.
Durant l’última sessió, els alumnes presenten i avaluen el seu projecte.
El curs s’articula en quatre parts corresponents a cada una de les sessions:

 • Sessió 1. El llenguatge de l’acció. El llenguatge escènic aplicat a l’acció artística.
 • Sessió 2. Procés creatiu a partir d’un tema. Els elements escènics en l’espai i el temps de la presentació.
 • Sessió 3. Estratègies per motivar l’acció del públic. 
 • Sessió 4. Presentació dels projectes i valoració.